Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον 2η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-251-0
Κριτική, 10/2019
Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 296 σελ.
Περιγραφή

Στη νέα αυτή έκδοση, σε όλα τα κεφάλαια, η ύλη και η δομή αναθεωρήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν πλήρως με βάση τις εξελίξεις και τα δεδομένα της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Προστέθηκαν παντού νέα παραδείγματα, νέες μελέτες περίπτωσης, καθώς και δύο νέα κεφάλαια για ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά πλέον για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Τουριστικοί Προορισμοί και Τοπική Διακυβέρνηση: Παράγοντες Συγκρότησης, Ζητήματα Βιωσιμότητας» και το δωδέκατο κεφάλαιο με τίτλο «Τουρισμός και Κλιματική αλλαγή. Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Προκλήσεις». Δόθηκε συνολικά έμφαση στην αναθεωρημένη σύνθεση και στα επιστημονικά δεδομένα του βιβλίου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και όσων έχουν ευρύτερα ενδιαφέρον να γνωρίσουν τα υπό διαπραγμάτευση θέματα. Τέλος, οι συγγραφείς σταθερά υποστηρίζουν ότι μία σύγχρονη ερευνητική μονογραφία, η οποία μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου, πρέπει να επιτρέπει στον αναγνώστη, μέσα από τις αναλύσεις, την επιχειρηματολογία, τα παραδείγματα αλλά και τη βιβλιογραφία, ένα δεύτερο προσωπικό ταξίδι έρευνας και προβληματισμού.