Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-902-2
Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1408 σελ.