Η τοιχογραφία του Βαπτιστηρίου της Βασιλικής Α΄ των Φιλίππων
Aνάτυπο απο τον τόμο Λεπέτυμνος και από το περιοδικό Βυζαντινός ∆όμος Νο 26 (2018)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5294-57-1
Βυζαντινός δόμος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9/2019
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 18 σελ.