Καλοκαιρινές Πνοές
31η Ανθολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5416-09-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 170 σελ.

Add: 2019-08-11 18:40:18 - Upd: 2023-11-22 15:08:08