Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2044-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 195 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση αποτελεί ένα διεπιστημονικό, διαθεματικό εγχείρημα πάνω στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Περιλαμβά- νει κεφάλαια από έμπειρους επιστήμονες με μακρά πορεία στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα από τον χώρο της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, του αθλητισμού, της τέχνης και της γλώσσας. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) «Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση», β) «Ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιά», γ) «Ανθρώπινα δικαιώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Κοινός άξονας όλων των μερών είναι η αξιοποίη- ση του περιεχομένου από κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευαισθητοποίηση του αναγνώστη για τις διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εμπλουτισμός των γνώσεων κάθε ενδιαφερόμενου πάνω στα ανθρώπινα -δικαιώματα.


Add: 2019-07-26 10:08:49 - Upd: 2024-02-22 11:43:52