Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ερμηνεία κατ'άρθρο ,άρθρα 591-1054
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-811-7
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1760 σελ.