Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-267-254-9
Μπαρμπουνάκης Χ., θεσσαλονίκη, 9/2018
Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 710 σελ.
Σύντομη περιγραφή
η εξέταση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης