Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρητά ήθη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-797-4
Ελληνική, Νέα
€ 24.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
120 σελ.