Τα αιρετικά Νο 9 - Οι δύο αλώσεις της Πόλης (1204-1453)
10+3 (Απ)όψεις για τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84136-7-2
Documento, Άνοιξη, 6/2019
Είδος έκδοσης: Αυτοτελή έργα σε ένα τόμο
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
198 x 267 εκ., 235 γρ., 100 σελ.
τ. 9

Add: 2019-06-11 14:14:42 - Upd: 2023-01-26 13:13:53