Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία
Πρακτικά συνεδρίου 13-14 Μαΐου 2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85205-2-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 608 σελ.

Add: 2019-05-30 07:00:10 - Upd: 2023-08-07 15:39:10