Γιουγκοσλαβία 1991-2001
Το αιματηρό τέλμα της βαλκανικής υπερδύναμης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83563-1-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
350 σελ.
Περιγραφή

Από το πρώιμο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας, ο γεωγραφικά περιορισμένος χώρος των Βαλκανίων υπήρξε πεδίο σφοδρών συ­γκρούσεων, βίαιων αναταραχών και αστάθειας. Στο επίκεντρο όλων αυτών των συνθηκών την περίοδο του 20ου αιώνα, βρέθηκε μια κρα­τική οντότητα που όμοιά της δεν είχε υπάρξει στο πρόσφατο παρελ­θόν της Ευρωπαϊκής Ηπείρου· το πολυεθνικό κράτος της Γιουγκοσ­λαβίας.

Η αστείρευτη σταθερότητά του στο όνομα του κομμουνιστικού ιδεώδους, που συντηρούνταν από τον Στρατάρχη Γίοσιπ Μπρόζ Τίτο με την αρχή της εθνικής ισότητας, κατέρρευσε στο λυκαυγές της δε­καετίας του `90, όταν έκανε την δυναμική εμφάνισή του στη πολιτική σκηνή της χώρας, ο ακραίος εθνικισμός. Ο Μεγαλοϊδεατισμός των σλαβικών φύλων από τις οποίες απαρτιζόταν το γιουγκοσλαβικό οι­κοδόμημα, σε συνδυασμό με τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων, προ­κάλεσαν έκρηξη «εμφυλίων παθών», τα οποία έμελλε να διαρκέ­σουν περίπου μια δεκαετία και να μείνουν στην ιστορία ως «Γιου­γκοσλαβικοί Πόλεμοι».

Στο παρόν έργο, «Γιουγκοσλαβία 1991-2001 / Το αιματηρό τέλμα της βαλκανικής υπερδύναμης», γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις πολιτικοστρατιωτικές πτυχές των φονικών αυτών συ­γκρού­σεων, που μοιραία οδήγησαν στο να αλλάξει ο χάρτης των Βαλκα­νίων, αφήνοντας ωστόσο μείζονος σημασίας ζητήματα χωρίς ουσια­στική λύση (Διχοτόμηση Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Κοσσυφοπέ­διο, ονο­μασία Δημοκρατίας των Σκοπίων).

 

Χαράλαμπος Ευθ. Ταλάντης

.

Άμφισσα, 2018

Add: 2019-05-13 10:40:59 - Upd: 2020-02-24 14:55:47