ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Αλήθειες και προπαγάνδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83772-2-6
Documento, Άνοιξη, 7/2018
Είδος έκδοσης: Συντομευμένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
198 x 267 εκ., 322 γρ., 116 σελ.

Add: 2019-04-12 16:05:54 - Upd: 2019-04-22 13:58:29