ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-11-0034-0
Συμμετρία, ΑΘΗΝΑ, 4/2019
Ελληνική, Νέα
€ 35.55 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 750 γρ, 448 σελ.
Περιγραφή

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος είναι το βασικότερο εργαλείο στην ανάλυση, βελτίωση και επεξεργασία των σημάτων. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες, μεθόδους και αλγορίθμους που έχουν καθιερωθεί διεθνώς στο αντικείμενο αυτό. Έχει αποτυπώσει την εμπειρία των συγγραφέων από την πολυετή διδασκαλία τους σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακαάπρογράμματα σπουδών. Απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής και συναφών επιστημών.  Η ύλη του βιβλίου αυτού χωρίζεται σε 10 ενότητες που περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα, βασικά ψηφιακά σήματα και πράξεις, ανάλυση στο χρόνο και στη συχνότητα με ιδιαίτερη μελέτη του μετασχ. Fourier, του DFT και FFT, και του μετασχηματισμού-z, εκτεταμένη μελέτη στο σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων (FIR, IIR), βασικές κατηγορίες των φίλτρων διάμεσης τιμής, και προσαρμοστικά φίλτρα. Δίνεται έμφαση σε παραδείγματα και επίλυση μεγάλου αριθμού ασκήσεων.