Αγαπώ το σώμα μου αγαπώ τον εαυτό μου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοεκτίμησης και θετικής εικόνας σώματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-635-030-6
Πεδίο, Αθήνα, 4/2019
Ελληνική, Νέα
€ 10.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
21 x 14 εκ, 96 σελ.
Περιγραφή

«Το πρόγραµµα που παρουσιάζουµεεδώ επιδιώκει, µέσα από τη βελτίωσητης αυτοεκτίµησης, να προλάβεισε πρωτογενές επίπεδοτην ανάπτυξητης αρνητικήςεικόνας σώµατος και εαυτούστο παιδί και στονέφηβο εξαιτίας του µη ιδανικούσώµατόςτου.Ουσιαστικά, είναι ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησηςσεθέµατα αυτοεκτίµησης και αυτοεικόνας.Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τουςεφήβους να µάθουν να αγαπούν περισσότεροτον εαυτότους αναγνωρίζοντας τιςικανότητέςτους, αποδεχόµενοιτοσώµα τους και δίνοντας λιγότερησηµασία στησωµατικήτουςεικόνα και περισσότερηστα θετικά χαρακτηριστικάτης προσωπικότητάςτους».

Το βιβλίο αυτό αποτελείέναν πολύτιμο πρακτικόοδηγό, πουσίγουρα θα βοηθήσειόσουςθελήσουν να ακολουθήσουντιςοδηγίεςτου.Εκτός από τη βασικήενημέρωσηγια τηνεικόνα τουσώµατος και τιςδιατροφικέςδιαταραχέςστηνεφηβεία, περιλαμβάνειδοκιμασμένεςδραστηριότητες, παιχνίδια και ασκήσειςγια τηνευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση αυτώντωνδυσκολιώντωνέφηβων µαθητώντόσο µέσα στησχολικήτάξηόσο και έξω από αυτήν, αλλά και για τηνενίσχυσητης αυτοεκτίµησήςτους. Ένα χρηστικόεργαλείο και ένα εξαιρετικό βοήθηµα στα χέρια τωνευαισθητοποιηµένωνεκπαιδευτικών και γονιών.