Εργασίες τέλους χρήσης 2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-33-6
Astbooks, 12/2018
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
615 σελ.