Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015
Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική με Έμφαση στα Κοινωνικά Δίκτυα από τη σκοπιά του Manager
Electronic Commerce, 8th Edition : A Managerial and Social Networks Perspective (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-512-699-5
Γκιούρδας Μ., Αθήνα, 5/2018
Ελληνική, Νέα
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 2,000 γρ, 816 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι θεωρητικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ), από την συμπεριφορά καταναλωτή μέχρι την οικονομική θεωρία του ανταγωνισμού. Επίσης, το βιβλίο παρουσιάζει τα πιο σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με το ΗΕ, όπως αυτά περιγράφονται από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών, σε διάφορους τομείς, όπως, π.χ., από τον ανώτερο αντιπρόεδρο μιας εταιρείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι συγγραφείς παρέχουν συνδέσεις προς ιστότοπους, πολλές ασκήσεις και εκτεταμένες παραπομπές, για να συμπληρώσουν τις παρουσιάσεις των θεωρητικών θεμάτων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, περιέχεται επίσης μια λίστα ασκήσεων με ηλεκτρονικές συνδέσεις προς ιστότοπους.

Επιπλέον, παρουσιάζονται παραστατικά παραδείγματα από μεγάλους οργανισμούς, μικρές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους και υπηρεσίες, κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, από όλο τον κόσμο, για να επιδειχθούν όλες οι αρχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Αυτά τα παραδείγματα, τα οποία συλλέχτηκαν από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, δείχνουν στον αναγνώστη τις δυνατότητες του ΗΕ, το κόστος και την αιτιολόγησή του και τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το ΗΕ στις λειτουργίες τους.

Σε αυτή την έκδοση (οι προηγούμενες Αγγλικές εκδόσεις εκδόθηκαν από τον εκδοτικό Οίκο Pearson/Prentice Hall, ενώ όλες έχουν εκδοθεί στα Ελληνικά από τον Εκδοτικό μας Οίκο), οι συγγραφείς εισάγουν τις πιο σύγχρονες τάσεις του ΗΕ, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής δικτύωσης, της κοινωνικής συνεργασίας, των καινοτομιών και της χρήση των κινητών επικοινωνιών.