Ο Πόντος στην ύστερη οθωμανική αυτοκρατορία (1774-1908) κοινωνία και οικονομία
Πρακτικά 3ου Διεθνούς συνεδρίου Ποντιακών ερευνών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-2422-0
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 12/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 600 γρ, 284 σελ.