Θέματα Ρωσικής και Αρμενικής Λαογραφίας από τη Ρωσία, την Αρμενία, την Ελλάδα και τον Ευρύτερο Παρευξείνιο Χώρο (19ος - 21ος αιώνες)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5306-31-1
Σταμούλης Αντ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 704 σελ.
Add: 2019-02-04 10:05:54 - Upd: 2022-08-29 09:35:19