ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ
Όψεις της Οικιστικής Ανάπτυξης και της Νέας Ανθρωπογεωγραφίας των Νησιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1982-4
Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 190 σελ.
Περιγραφή
Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα || Πρόλογος || Εισαγωγή || Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου και η γεωγραφική διασπορά έργων από πάριο λίθο στον αρχαιοελληνικό χώρο || Τοπικές κουλτούρες, εθιμικό δίκαιο και παραδοσιακοί αστικοί σχηματισμοί στις Κυκλάδες || Η διείσδυση της νεοκλασικής αισθητικής αντίληψης στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων: Η περίπτωση της Πάρου || Τουρισμός μακρόχρονης διαμονής: Μια νέα μορφή αστικοποίησης καθιερώνεται στις Κυκλάδες || Συγκριτική θεώρηση των νησιών Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μυκόνου αναφορικά με την εγκατάσταση αλλοδαπών στην αρχή του 21ου αιώνα || Νησιωτικότητα και εκπαίδευση || Αντί επιλόγου: Τα θερινά σχολεία σε Πάρο και Νάξο. Μια πρωτοβουλία καθιέρωσης πανεπιστημιακής διδασκαλίας στις Κυκλάδες || Βιβλιογραφία || Παράρτημα πινάκων || Ευρετήριο