Επίκαιρες ρήσεις των πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων
Οία έφησαν, ταύτα εισίν
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5338-11-4
Ζαχαράκης Κ. Μ., Αθήνα, 12/2018
Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
21 x 14 εκ, 50 γρ, 55 σελ.