Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
Επιστημονική επιμέλεια: Ρουκανάς, Σπύρος || Σκλιάς, Παντελής Γ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-731-7
Τζιόλα, 10/2018
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 42.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 776 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία,  Η μελέτη της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας, Οι ρίζες των θεωρητικών παραδόσεων της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα, Συνεργασία και σύγκρουση στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Οι εγχώριες πηγές εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, ΜΕΡΟΣ Β: Παγκόσμιο εμπόριο και παραγωγή, Η εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος, Περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, ΜΕΡΟΣ Γ: Παγκόσμια χρηματοοικονομική, Η εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού και χρηματοοικονομικού συστήματος, Η πολιτική οικονομία των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κρίσεων, ΜΕΡΟΣ Δ: Παγκοσμιοποίηση και κράτος , Η λογική της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στα κράτη, ΜΕΡΟΣ E: Ανάπτυξη, ισότητα και περιβάλλον,  Παγκόσμια μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια: το επιχείρημα περί παγκοσμιοποίησης και η «πολιτική» επιστήμη των οικονομικών,  Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, Η πολιτική οικονομία του περιβάλλοντος, Γλωσσάρι, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.