Μοριακές Κβαντικές Καταστάσεις και Στατική Θερμοδυναμική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-266-473-5
Συμμετρία, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 11/2018
Ελληνική, Νέα
€ 68.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 17 εκ, 576 σελ.