Η ποσοτική ανάλυση της κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας
Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-03-1329-1
Μεταίχμιο, Αθήνα, 10/2017
Ελληνική, Νέα
€ 12.71 ( περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
407 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο στοχεύει στην παρουσίαση ενός δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου της γλωσσολογίας, αυτού της ποσοτικής κοινωνιογλωσσολογίας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς και να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο, ως ερευνητική μονογραφία και ως εγχειρίδιο μεθοδολογίας από οποιονδήποτε θελήσει να ασχοληθεί ενεργά με τη συγκέντρωση και την ποσοτική ανάλυση γλωσσικών δεδομένων. (. . .) Το βιβλίο περιέχει πλούσιο οπτικό υλικό και συνοδεύεται από πίνακες δεδομένων και παραρτήματα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Σχετιζόμενα προϊόντα