Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-872-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 207 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Στον παρόντα πρώτο τόμο με τίτλο «Τα Θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο: Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., τόσο στο εθνικό όσον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο
Περιγραφή

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα πρώτο τόμο με τίτλο «Τα Θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο: Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., τόσο στο εθνικό όσον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα από την νομολογία των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων καθώς και ζητήματα δημοκρατίας και κράτος δικαίου στην Ευρώπη.

Πρόλογος

Μέρος Α΄

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

3Η κατά το άρθρο 4 ελλΑΚ αρχή της απόλαυσης από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους έλληνες και ο ρόλος της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμερών Συμβάσεων

Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

25Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην εποχή της δημοσιονομικής κρίσης

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ελευθέριος Δικαίος

45Towards a resetting of customary human rights: Shifting from Opinio Juris to public opinion

Ioanna Pervou

67Η σχέση των ομαδικών και ατομικών δικαιωμάτων στη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία

Νικόλαος Γαϊτενίδης

Μέρος Β΄

Η προστασία των Θεμελιωδών δικαιωμάτων

και η νομολογία

87ECFR and Spanish Jurisdictions along the economic and financial crisis: The right to an effective judicial protection against unfair banking contracts, abusive lendingpractices and mortgage, in the sector of housing

Blanca Vilà Costa

109Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές γύρω από την αρχή της ισοδύναμης προστασίας με αφορμή την υπόθεση Avotiņš κ/Λετονίας

Βασίλειος Περγαντής

Μέρος Γ΄

Δημοκρατία και κράτος δικαίου στην Ευρώπη

133Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και δημοκρατική νομιμοποίηση

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης

181Κράτος Δικαίου και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Βιργινία Τζώρτζη

193Το θεώρημα της «πολιτισμικής άμυνας» και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Νικόλαος Γαϊτενίδης


Add: 2018-10-15 11:44:58 - Upd: 2022-10-19 16:41:22