Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-24-4
Astbooks, 7/2018
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
594 σελ.