Πολιτική κοινωνιολογία της υγείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-354-475-3
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 7/2018
Ελληνική, Νέα
€ 27.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 402 σελ.
τ. 1
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Περιγραφή του βιβλίου:

  › Πώς έχουν εξελιχθεί από καταβολής τους τα διάφορα συστήματα υγείας;

  › Πώς εξηγούνται η θέση και οι προστασίες του ιατρικού επαγγέλματος;

  › Σε ποιο βαθμό η εξατομίκευση και η υπευθυνοποίηση των ατόμων αποτελούν ένα από τα μείζονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σύγχρονων πολιτικών υγείας;

   Αντικείμενο πολλαπλών και ετερογενών ερευνών, η πολιτική κοινωνιολογία της υγείας διασχίζεται από πολυάριθμα ρεύματα και βρίσκεται στον πυρήνα θυελλωδών αντιπαραθέσεων. Από την κοινωνική κατασκευή των ασθενειών έως την πολιτική διοίκησης των συστημάτων υγείας, περνώντας από την ιατρικοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων, τις κοινωνικές ανισότητες απέναντι στην ασθένεια, τις δυναμικές της ιατρικής καινοτομίας και έρευνας, τη λειτουργία των νοσοκομειακών ιδρυμάτων ή την αυτονόμηση του επαγγέλματος, το εύρος του φάσματος που μελετάται είναι ανάλογο μόνο της ποικιλίας των θεωρητικών οπτικών που αναπτύσσονται στον τομέα.

   Αντανακλώντας αυτή την ποικιλομορφία και αυτόν τον πλούτο, ο ανά χείρας τόμος παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα πλήρες και τεκμηριωμένο πανόραμα των προσεγγίσεων στην πολιτική κοινωνιολογία της υγείας, και καταρτίζει έναν κριτικό χάρτη της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

   Ο Henri Bergeron, εντεταλμένος ερευνητής στο CNRS και στο Κέντρο Κοινωνιολογίας των Ορ-γανώσεων του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών (Sciences Po), είναι επιστημονικός συντονιστής της έδρας Υγείας του Sciences Po και συνυπεύθυνος του άξονα Υγεία του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Αξιολόγησης των Δημοσίων Πολιτικών (Labex) του Sciences Po.

   Ο Patrick Castel είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών (FNSP) και στο Κέντρο Κοινωνιολογίας των Οργανώσεων του Sciences Po.