Το δημοτικό τραγούδι στις κοινότητες των τζουμέρκων
Το βιβλίο περιέχει cd με 146 ηχογραφήσεις τραγουδιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9446-21-1
Ισνάφι, Ιωάννινα, 6/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
288 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο  μέσα από 146 ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών εξετάζει τη λαϊκή παράδοση στα χωριά των τζουμέρκων. 


Add: 2018-09-08 07:47:08 - Upd: 2020-07-27 09:41:09