Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-602-225-8
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 8/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 120 σελ.
Περιγραφή

Η θεμελίωση της αντίληψης περί αξιολόγησης με τις βασικότερες επιστημονικές αρχές και θέσεις είναι προφανώς το πρώτο βήμα για την υλοποίησή της, με τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό. Με αφετηρία αυτή τη σκέψη, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να προσφέρει το γνωστικό, και κατά προέκταση το ιδεολογικό υπόβαθρο, σε όποιον βρίσκεται στο χώρο της εκπαίδευσης και σχετίζεται –άμεσα ή έμμεσα- με αυτή. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να συμβάλλει στον προβληματισμό που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, σχετικά με μία σειρά από θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αλλά και πριν από αυτά: Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση στην εκπαίδευση, αν ναι ποιος ή τι πρέπει να αξιολογείται, με ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο θα πρέπει να υλοποιείται;
Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, από τους μελλοντικούς και τους εν ενεργεία, εξελισσόμενους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους διοικητές εκπαιδευτικών μονάδων ίσως αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αλλαγή του προσανατολισμού της και την ανακατεύθυνσή της προς έναν καλύτερο προορισμό, μέσω μιας διαδρομής που να προσφέρει κίνητρα και έμπνευση.


Add: 2018-09-07 07:30:42 - Upd: 2020-10-23 13:46:30