Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ιερατείακαι Σιωνισμός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5254-44-5
Ήλεκτρον, Αθήνα, 7/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 220 σελ.
τ. 16
Σύντομη περιγραφή
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, ήν έδωκεν αυτώ ο Θεός, δείξαι τοις δούλοις αυτού, ά δει γενέσθαι εν τάχει, και εσήμανεν αποστείλας δια του αγγέλου αυτού τω δούλω αυτού Ιωάννη, ός εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδε».
Add: 2018-07-17 15:59:32 - Upd: 2018-07-17 15:59:32