Αναμόρωση του Δικαίου των Α.Ε. ν.4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-22-0
Astbooks, 6/2018
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
562 σελ.