Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού,14η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-689-1
Τζιόλα, 11/2017
14η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 36.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 592 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επισκόπηση, Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαφορετικότητα Εργατικού Δυναμικού, ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάλυση Εργασίας, Προσέλκυση, Επιλογή, ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Διαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΜΟΙΒΗ, Άμεση Οικονομική Αμοιβή (Βασική Αμοιβή), Έμμεση Οικονομική Αμοιβή (Παροχές σε Εργαζόμενους), ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Εσωτερικές Σχέσεις Εργαζομένων, Ασφάλεια Υγεία και Ευημερία των Εργαζομένων, ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΛΩΣΣΑΡΙ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.