Διαδικαστικά Σφάλματα και Ακύρωση Διοικητικών Πράξεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-874-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
352 σελ.
Add: 2018-07-04 11:04:10 - Upd: 2022-04-19 16:27:55