Συγκριτική Πολιτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-677-8
Τζιόλα, 10/2017
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 34.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 528 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή, ΜΕΡΟΣ Ι: Το κράτος: προέλευση και εξέλιξη, Η δημιουργία του σύγχρονου κράτους, Κράτη και δημοκρατία, Δημοκρατική αλλαγή και ανθεκτικότητα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Το πολίτευμα: δομές και θεσμοί, Σύνταγμα, Προεδρικά και κοινοβουλευτικά κυβερνητικά συστήματα, Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: διεθνές εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, Χάραξη πολιτικής και νομοθέτηση: το εκτελεστικό και νομοθετικό σώμα, Εφαρμογή πολιτικών: η δημόσια διοίκηση, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Πολίτες, ελίτ και διαμεσολάβηση συμφερόντων,  Πολιτικές στάσεις και συμπεριφορά, Ομάδες πίεσης και κοινωνικά κινήματα, Τα μέσα ενημέρωσης, Ψηφοφόροι και εκλογές, Κομματική κυβέρνηση, ΜΕΡΟΣ ΙV: Πολιτικές και απόδοση πολιτικών, Πολιτικές ιδεολογίες: Συντηρητισμός, φιλελευθερισμός, χριστιανοδημοκρατία, και σοσιαλισμός, Λήψη αποφάσεων, Δημόσιες δαπάνες, Το μέλλον του δημοκρατικού κράτους, Πως και τι να συγκρίνουμε;, Γλωσσάρι Βασικών Όρων, Ευρετήριο.