Το Δικαίωμα της Προσωπικότητας του Εργαζομένου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-515-4
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
432 σελ.