Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής Δικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-501-7
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
488 σελ.