Περί μεταφράσεως
Επιστημονική επιμέλεια: Μπατσαλιά, Φρειδερίκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3310-0
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 9/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 236 σελ.
Περιγραφή

Η μεταφραστική δραστηριότητα συνιστά μια επίπονη και πολυεπίπεδη γλωσσική δημιουργία, την οποία η διεθνής βιβλιογραφία επιχειρεί να φωτίσει με διάφορες θεωρητικές απόψεις και θέσεις.

Επιλέξαμε την κριτική παρουσίαση μεταφρασεολογικών στοχασμών των Berman, Delisle, Hatim και Mason, Newmark, Reiß, Wilss, Yebra κ.ά., που επιτρέπει τη συνειδητοποίηση και κατανόηση τόσο των πρωτευόντων όσο και των δευτερευόντων βημάτων της μεταφραστικής πράξης. Η δε ανάλυση της μεταφραστικής διαδικασίας στα επί μέρους στάδιά της συμβάλλει στη συστηματοποίηση μιας τυχόν εμπειρικά αποκτηθείσας αντίληψης για τη μετάφραση εκ μέρους του αναγνώστη και παραθέτει ένα ικανό εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης μεταφρασμάτων.

Add: 2018-05-22 10:37:39 - Upd: 2018-05-23 12:51:56