82 ιδέες δράσεων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-02-3304-9
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 96 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια καταγραφής έργων πρωτότυπων ή καινοτόμων δράσεων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην Ελλάδα, που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία. Παράλληλα, περιλαμβάνει και μια σειρά «έξυπνων» δράσεων ΜΚΟ στο εξωτερικό.

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μικρά προφίλ – snapshots επιλεγμένων έργων / δράσεων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών και στοχεύει στη διάχυση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών στο χώρο καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή έχει στοιχεία υποκειμενικότητας. Ζητούμε εξαρχής την κατανόηση όσων οργανώσεων υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα που δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μας. Ωστόσο, η επιλογή μας έγινε χωρίς την παραμικρή προκατάληψη ή εύνοια σε οποιαδήποτε οργάνωση ή τύπο προγράμματος. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα τύχει ευμενούς υποδοχής και ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για ακόμα μεγαλύτερη διάχυση των δράσεων όλων των οργανώσεων του χώρου και να δώσει ώθηση σε περισσότερες και στενότερες συνεργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι – όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ο αναγνώστης – πολλές καινοτόμες ιδέες και πολλά επιτυχημένα προγράμματα αποτελούν προϊόν συνεργασιών.

[από την εισαγωγή του βιβλίου]