Νευροψυχολογία για Εργοθεραπευτές
Ο ρόλος των γνωστικών λειτουργιών στην εκτέλεση έργου 3η έκδοση
Neuropsychology for Occupational Therapists:Cognition in Occupational Perfomance (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-583-051-9
Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 2018
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 276 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

τρίτη έκδοση αυτού του επιτυχημένου συγγράμματος απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές εργοθεραπείας και σε επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο της αποκατάστασης της γνωστικής λειτουργίας. Όσοι εργάζονται σε σχετικά επαγγέλματα υγείας στο πεδίο της εγκεφαλικής κάκωσης, θα κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι γνωστικές διεργασίες και οι διαταραχές τους μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά. Έχει επεκταθεί και ενημερωθεί το περιεχόμενο της δεύτερης έκδοσης, ώστε να συμπεριληφθούν οι πρόοδοι στη νευροψυχολογία, και να ενσωματωθεί η πρακτική της εργοθεραπείας που βασίζεται σε ενδείξεις.

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στα θεωρητικά πλαίσια τα οποία καθοδηγούν την ανάλυση της σχέσης μεταξύ των γνωστικών διεργασιών και της επίδοσης στην εργασία. Η διαδικασία της εργοθεραπείας εφαρμόζεται στην αποκατάσταση της γνωστικής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης.

Το δεύτερο μέρος παρέχει μία γενική περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου της γνωστικής λειτουργίας σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της εγκεφαλικής κάκωσης. Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, παρουσιάζεται κάθε μείζον στοιχείο των γνωστικών διεργασιών σε συνδυασμό με τις διαταραχές που μπορεί να εκδηλωθούν λόγω εγκεφαλικής κάκωσης. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση της μελέτης των γνωστικών διεργασιών υποστηρίζεται από μελέτες περίπτωσης. Παρέχονται υποδείξεις για την αξιολόγηση και την παρέμβαση που σχετίζονται με την εργοθεραπευτική διαδικασία που περιγράφεται στο πρώτο μέρος.

Με τη χρήση απλής γλώσσας γραφής παρέχεται στον αναγνώστη ένας χρήσιμος βασικός οδηγός προς την επίτευξη φυσιολογικών γνωστικών διεργασιών. Ερευνάται ο αντίκτυπος των διαταραχών της γνωστικής λειτουργίας στην καθημερινότητα, και παρέχεται καθοδήγηση όσον αφορά στον σχεδιασμό και τη διενέργεια της διαδικασίας της αποκατάστασης, ώστε να βελτιστοποιηθεί η επίδοση στην εργασία.

Κύρια χαρακτηριστικά

Νέα ενότητα που αφορά στη διαδικασία της εργοθεραπείας σχετικά με την αποκατάσταση της γνωστικής λειτουργίας

Δραστηριότητες για την εμπειρία και την παρακολούθηση της γνωστικής λειτουργίας στην καθημερινότητα

Περιλήψεις των λειτουργικών επιπτώσεων των γνωστικών διαταραχών

Υποδείξεις για την αξιολόγηση και την παρέμβαση

Γλωσσάρι της ορολογίας