Εργασιακές Σχέσεις
Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-840-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
488 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2022-04-19 16:27:55