Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-020-3
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 83.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
784 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα