Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-830-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
488 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:53