Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας
Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-033-3
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
640 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα