Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού,Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-917-5
Ελληνική, Νέα
€ 17.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
208 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα