Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-999-1
Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
552 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα