Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-777-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
464 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:55