Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-777-5
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
464 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα