Ποινικός Κώδικας
Ερμηνεία κατ' άρθρο , τόμος 2ος (Άρθρα 235-473)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-770-6
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
Σχετιζόμενα προϊόντα