Αναγκαστική Εκτέλεση
Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν4335/2015
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-969-4
Ελληνική, Νέα
€ 72.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
608 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα