Ποινική Δικονομία
Βασικές 'Εννοιες & Θεμελιώδεις Αρχές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-748-5
Ελληνική, Νέα
€ 42.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
704 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα