Δαπάνες των Επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-09-1
Astbooks, 11/2017
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
604 σελ.