Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-04-6
Astbooks, 9/2017
Ελληνική, Νέα
€ 33.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
620 σελ.